Het bestuur van de Zuidwesthoek Union Fond bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Dirk Dekkers
Secretaris

Peter Hellemons

Maarten Huijsmans

Penningmeester Johan Smits
Vice voorzitter  
2e Penningmeester  
2e Secretaris  
Lid Johan Vriens