Z-U-F   Rayon 1

Hier bij nodigen wij het bestuur uit tot het bijwonen van de vergadering die wordt gehouden op Maandag 13 september 2021  bij PV de Reisduif Esdoornstraat  2 A  te Bergen op Zoom.

Als je als lid belangstelling toont bent u van harte welkom.

Aanvang  20.00 uur.

Opening en welkom aan de aanwezigen.

Wij willen het volgende met u bespreken.

  • Afgelopen seizoen.
  • Kampioenschappen  2020 en 2021.
  • Kampioenen avond  27 November 2021.
  • Nieuwe bestuursleden  Secretaris en penningmeester.
  • Hoe verder met de Z-U-F.
  • Wat er verder ter tafel kom , en rondvraag.
  • Sluiting.

Namens het bestuur.

Dirk Dekkers.