dit is onze eerste mededeling.

Z-U-F   Rayon 1

Hier bij nodigen wij het bestuur uit tot het bijwonen van de vergadering die wordt gehouden op Maandag 13 september 2021  bij PV de Reisduif Esdoornstraat  2 A  te Bergen op Zoom.

Als je als lid belangstelling toont bent u van harte welkom.

Aanvang  20.00 uur.

Opening en welkom aan de aanwezigen.

Wij willen het volgende met u bespreken.

  • Afgelopen seizoen.
  • Kampioenschappen  2020 en 2021.
  • Kampioenen avond  27 November 2021.
  • Nieuwe bestuursleden  Secretaris en penningmeester.
  • Hoe verder met de Z-U-F.
  • Wat er verder ter tafel kom , en rondvraag.
  • Sluiting.

Namens het bestuur.

Dirk Dekkers.              

Klik hier voor het infoboek 2019

Steenbergen 14-8-2021

Beste Leden,

 

Als ZUF bestuur schrijven wij deze brief omdat wij zo niet verder kunnen.

 

Zoals jullie weten zijn wij al meer dan een jaar onder bezet, dus zoeken wij een secretaris en een penningmeester.

We hebben al 2 keer een op roep gedaan maar helaas geen reactie.

Wij gaan het seizoen goed afsluiten met op 27 november een kampioenen huldiging van de afgelopen 2 jaar dus 2020 en 2021.

En dit gaan we op gepaste wijzen vieren met de mogelijkheden die er dan zijn , en dat doen we in het patronaat in Lepelstraat.

Mochten er voor 1 september kandidaten zijn voor het bestuur horen wij het graag.


We gaan gelijk na de laatste vluchten een vergadering uitschrijven, dus rond half september, waarbij wij alle leden uitnodigen.

En dan laten wij ons horen wat de plannen zijn.


Wanneer er geen versterking bij kom, begrijpen jullie ook wel dat wij zo niet verder kunnen.


Wij horen graag jullie reactie te gemoed.

Verder wensen we jullie nog een goede afsluiting van het seizoen.


Namens het bestuur.

Met vriendelijke groet.

Dirk Dekkers.                                                   

Het kampioenenboek 2018 kun je hier vinden.